n197-011.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
6

[s] 6

HELSINGE, LINNA GÅRD

30 april 1928 Under barken av ca 4 år gammal
granstubbe av ca 50-årigt träd.

1-2 Piezostethus cursitans Fall (hemipt.)

1 maj 1928 Under barken av ca 3 år gammal gran-
stubbe av ca 7-årigt träd.

3 Glischrochilus 4-punctatus L.
4-9 Orthotomicus laricis F.

2 maj 1928 På ett par cm tjocka grenar av en
ca 20-årig gran.

10 Pityogenes chalcographus L. ♂

På den torra toppen av samma gran.

11 Aphidecta obliterata L.
12-13 Hypophloeus linearis F.

30 april 1928 På den avbarkade delen av en
stående asp.

14-17 Goeliodes rubicundus Hbst
18-20 Apion simile Kirby

Under barken på en 2-årig stubbe av
80-årig gran.

21 Plegaderus vulneratus Panz.

2 maj 1928 Under barken på en 2-årig stubbe
av 80-årig gran.

22-23 Ips typographus L.

Kirjautuminen

Kielet