n197-016.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
11

[s] 11

29 juni 1930 På verandan.

184 Pogonochaerus decoratus Frm.

4 juni 1930 På verandan.

185-186 Chrysomela polita L.

KÖKAR, IDÖ

11 juli 1930 På blommorna av Angelica silvestris.

187 Strangalia quadrifasciata L.

KÖKAR, LINDÖ

11 juli 1930 På blommorna av Angelica silvestris.

188-189 Strangalia quadrifasciata L.

KÖKAR, STORSKÄR

12 juli 1930 På fuktig lera vid en liten vatten-
samling.

190-195 Bembidion obliquum Sturm

I en mindre vattensamling.

196 Hygrotus inaequalis F.

HELSINGE, RAMSÖ UDD

30 juni 1929 På asp.

197 Zeugophora subspinosa F.

KÖKAR, STORSKÄR

12 juli 1930 Vid en vattensamling.

198 Bembidion obliquum Sturm

Kirjautuminen

Kielet