n197-026.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
21

[s] 21

12 maj 1931 På landsväg.

93-95 Carabus nemoralis Müll.

På marken under gammal takfilt.

96-97 Pterostichus vulgaris L.
98 Calathus micropterus Duft.

13 maj 1931 På trädsvamp på granstubbe.

99-108 Gyrophaena boleti L.

På marken.

109 Bembidion rupestre L.

Under barken på ca 3-årig stubbe av
60-årig gran.

110 Epuraea angustula Sturm
111-113 Epuraea oblonga Hbst
114 Rhizophagus dispar Payk.
115 Dryocoetes autographus Ratzb.
116 Orthotomicus suturalis Gyll.
117 Omalium
118 Phloeonomus sjöbergi A. Strand
119 Glischrochilus 4-punctatus L.

I en vattensamling.

120-121 Aphtona lutescens Gyll.
122 Chaetocnema concinna Marsh.
123 Hydroporus nigrita F.
124 Helophorus aequalis Thoms.

I björksav på en stubbe.

125 Coeliodes rubicundus Hbst
126 Rhagium mordax De G.

Kirjautuminen

Kielet