n197-032.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
27

[s] 27

På en död igelkott.

305 Sciodrepa watsoni Spence

I köket.

306 Tenebrio molitor L.

20 maj 1931 På en död igelkott.

307 Catops nigrita Er.

21 maj 1931 Vid sållning nära uthuset i äppel-
trädgården.

308-310 Notiophilus biguttatus F.
311 Tachyporus quadriscopulatus Pand.
312 Tachyporus chrysomelinus L.
313 Patrobus assimilis Ghaud.
314 Harpalus seladon Schaub.
315-317 Pterostichus strenuus Panz.
318-320 Leistus ferrugineus L.
321-326 Brachysomus echinatus Bonsd.
327 Phosphuga atrata L.
328-329 Sciaphilus asperatus Bonsd.
330 Tachinus laticollis Grav.
331 Autalia rivularis Grav.
332 Oxytelus fairmairei Pand.
333 Cryptophagus scanicus L.
334 Liodes parvula Sahlb.

Under aspbark på marken.

335-336 Pterostichus strenuus Panz.
337 Bembidion mannerheimi Sahlb.

Under barken av en gammal granstubbe.

338-339 Anisotoma humeralis F.

22 maj 1931 Under barken av en torr asp.

340-341 Elater nigrinus Hbst

Kirjautuminen

Kielet