n197-039.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
34

[s] 34

På vägen till Turkibacka.

508 Stenus biguttatus L.
509 Asaphidion flavipes L.
510-512 Bembidion lampros Hbst
513 Dyschirius globosus Hbst
514 Sitona lineatus L.
515 Phytobius quadrituberculatus F.
516-517 Rhinoncus bruchoides Hbst
518 Phytobius quadrituberculatus F.

9 juni 1931 På Populus trichocarpa.

519 Phyllodecta vitellinae L.

HELSINGFORS

11 juni 1931 Flygande i Diakonissanstaltens
trädgård.

520 Cantharis nigricans Müll.

HELSINGE, LINNA GÅRD

14 juni 1931 Under barken av 1,5 år gamla
stubbar av gran.

521-526 Tetropium castaneum L.
527 Melanotus rufipes Hbst

21 juni 1931 På marken.

528 Polydrosus undatus F.

Under barken av en stående asp.

529 Platysoma deplanatum Gyll.
530 Litargus connexus Geoffr.
531 Cerylon histeroides F.
532-534 Nudobius lentus Grav.

Kirjautuminen

Kielet