n197-054.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
49

[s] 49

HELSINGE, RAMSÖ UDD

26 aug. 1931 Med slaghåv nära uthuset på Soldis I

885 Coccinula 14-pustulata L.
886 Cryptophagus scanicus L.
887 Batophila rubi Payk.

HELSINGE, LINNA GÅRD

26 aug. 1931 Från aspstock i kläckningslåda.

888 Trypophloeus granulatus Ratzb.

27 aug. 1931 I borrhål i torr asp i beteshagen
(döda).

889-891 Ptilinus fuscus Geoffr.

Under koexkrement i beteshagen.

892 Pterostichus oblongopunctatus F.
893 Xantholinus tricolor F.
894 Cercyon lateralis Marsh.
895 Aleochara lygaea Kr.

Under barken av brända, 3/4 år gamla
granstubbar.

896 Atheta
897 Atheta aequata Er.

I trädsvamp på granstubbe

898 Scaphosoma agaricinum L.
899 Diaperis boleti L.

Under barken på ca 3 år gamla gran-
stubbar .

900-902 Cerylon histeroides F.
903 Leptusa pulchella Mannh.

Kirjautuminen

Kielet