n197-056.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
51

[s] 51

Under tämligen färsk kospillning.

925 Tachinus laticollis Grav.
926-930 Cercyon lateralis Marsh.
931 Cercyon pygmaeus Ill.

Under rutten rabarber i äppelträd-
gården.

932 Philonthus varians Payk.
933 Cercyon impressus Sturm
934 Cercyon melanocephalus L.
935 Anacaena limbata F.

På ask.

936-937 Phyllotreta vittata Redtb.

Under bräder vid växthuset.

938-941 Harpalus pubescens Müll.

Under träbit nära ån.

942 Bembidion mannerheimi Sahlb.

Under sten i Forshagen.

943-944 Pterostichus vulgaris L.

Under barkbit på marken.

945-946 Patrobus atrorufus Ström

Under träbit på marken.

947 Calathus melanocephalus L.

Under sten.

948-949 Metabletus truncatellus L.
950 Oxytelus rugosus F.
951 Trechus quadristriatus Schrk

Kirjautuminen

Kielet