n197-058.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
53

[s] 53

På sälg.

972 Strophosomus rufipes Steph.

I vattenkaraffin.

973 Corticaria abietum Motsch.

30 aug. 1931 På stensvamp.

974 Bolitobius thoracicus F.

På kosvamp.

975-979 Aleochara moerens Gyll.
980 Gyrophaena nana Payk.
981 Corticarina fuscula Gyll.

I svampkorg.

982 Aleochara moerens Gyll.
983 Autalia impressa Ol.
984 Corticarina gibbosa Hbst

I en grop i äppelträdgården.

985 Epaphius secalis Payk.
986 Tachyporus scutellaris Rye
987 Atheta

29 aug. 1931 I en grop i äppelträdgården.

988 Carabus hortensis L.

30 aug. 1931 Under barken av granstubbe.

989 Pterostichus oblongopunctatus F.

Under en sten på vägen till Latukki.

990 Harpalus aeneus F.

Kirjautuminen

Kielet