n197-060.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
55

[s] 55

1 sept. 1931 Under barken av 2-årig björkstubbe.

1012 Platysoma angustatum Hoffm.
1013 Leptusa pulchella Mannh.
1014 Xantholinus punctatulus Payk.
1015 Nudobius lentus Grav.

Under barken av 2-årig granstubbe.

1016-1017 Nudobius lentus Grav.
1018-1019 Cerylon ferrugineum Steph.
1020 Dryocoetes autographus Ratzb.
1021-1024 Crypturgus pusillus Gyll.

2 sept. 1931 I gästrummet.

1025 Dermestes lardarius L.

På marken i beteshagen.

1026 Agonum quadripunctatum De G.

Under barken av 1/2 års bränd björk-
stubbe .

1027 Quedius xanthopus Er.
1028-1029 Atheta aequata Er.
1030-1033 Placusa atrata Sahlb.

Under barken av 1/2 års björkstubbe.

1034 Xantholinus punctulatus Payk.
1035 Ditoma crenata F.
1036 Leptusa pulchella Mannh.
1037 Cerylon ferrugineum Steph.
1038 Cerylon fagi Bris.
1039 Cerylon histeroides F.
1040 Cerylon fagi Bris.
1041 Cerylon histeroides F.
1042 Cerylon fagi Bris
1043 Cerylon histeroides F.
1044 Cerylon fagi Bris
1045 Cerylona ferrugineum Steph.

Kirjautuminen

Kielet