n197-063.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
58

[s] 58

1119-1120 Bembidion ustulatum L.
1121 Philonthus politus
1122 Philonthus rotundicollis Mén.
1123 Tachinus proximus Kr. ♂

HELSINGFORS, BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

20 sept. 1931 Under barken av en almstubbe.
(även rönnstubbe)
1124-1137 Bembidion ustulatum L.
1138-1139 Bembidion femoratum Sturm
1140-1143 Bembidion ustulatum L.
1144 Loricera pilicornis F.

På marken.

1145 Aleochara curtula Goeze

Under barken av en almstubbe.
(även rönnstubbe)

1146 Quedius cinctus Payk.
1147 Quedius mesomelinus Marsh.
1148 Philonthus sordidus Grav.
1149 Oxytelus rugosus F.
1150 Gabrius
1151 Omalium rivulare Payk.
1152 Cordalia obscura Grav.

HELSINGE, MALM

4 okt. 1931 Vid en ladvägg under spånor och boss.

1153-1154 Leistus rufescens F.

Under en sten på den nya Hertonäs-
järnvägen.

1155 Amara eurynota Panz.

Kirjautuminen

Kielet