n197-066.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
61

[s] 61

HELSINGFORS, SÖRNÄS

11 okt. 1931 Under sten.

1304-1309 Dichirotrichus rufithorax Sahlb.
1310 Trichocellus placidus Gyll.
1311-1320 Bembidion ustulatum L.
1321-1331 Bembidion femoratum Sturm
1332 Bembidion guttula F.
1333 Metabletus truncatellus L.
1334 Philonthus rotundicollis Mén.
1335 Lathrobium fulvipenne Grav.
1336-1338 Xantholinus angustatus Steph.
1339 Chilopora rubicunda Er.

Under barken av stor pil.

1340 Conosoma marshami Steph.
1341 Conosoma testaceum F.

Under sten.

1342 Cytilus sericeus Forst.

Under barken av ung asp (massvis).

1343-1344 Phyllodecta vitellinae L.

På barken av ung asp.

1345 Blastophagus piniperda L.

På en järnvägsskena.

1346 Apion virens Hbst

HELSINGFORS, BRUNNSPARKEN

16 nov. 1931 Under barken av en rönn.

1347 Tachyporus obtusus L.

Kirjautuminen

Kielet