n8-136.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
135

[s] 135

Augusti 1924.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
706-707 C. promissa 10/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
708 C. paleacea 10/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
709 A. dahli 10/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
710-715 C. trapezina 10/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
716-718 C. trap. ab badiof. 10/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
719-728 A. depuncta 10/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
729 H. nictitans 12/8 Ab. Runsala, S. Blomqvist Köder.
730-734 C. trapezina 13/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
735-737 C. promissa 13/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
738-740 C. trap. ab badiof. 14/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
741-742 C. trapezina 14/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
743-756 C. trap. ab badiof. 14/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
757 H. pabulatricula 15/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
758-762 C. trapez. ab badiof. 15/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
763 C. promissa 19/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
764 P. polymita 19/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
765 H. nictitans 19/8 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet