n8-145.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
144

[s] 144

Juli 1925.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
98 M. strigilis 15/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
99 P. arcuosa 15/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
100 H. furva 20/7 Ab. Runsala, Härkälä Köder.
101 A. candelarum 20/7 Ab. Runsala, Härkälä Köder.
102 H. lateritia 20/7 Ab. Runsala, Härkälä Köder.
103 L. impura 20/7 Ab. Runsala, Härkälä Köder.
104 A. subsequa 24/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
105 A. hyperborea 24/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
106 T. matura 24/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
107-108 A. depuncta 25/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
109-110 H. furva 25/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
111 M. trifolii 25/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
112 A. baja 25/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
113 H. gemina ab remissa 25/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
114-123 C. trapezina et ab. 25/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
124 A. subsequa 26/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
125 A. 26/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.
126 H. pabulatricula 26/7 Ab. Runsala, Ekbacka Köder.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet