n8-161.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
161

[s] 161

Juli–Augusti 1926. Frugård.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
785-786 N. typica 26/7 Ab Runsala
787 A. triangulum 26/7 Ab Runsala
788 A. baia 26/7 Ab Runsala
789 H. leucostigma 26/7 Ab Runsala
790 C. promissa 13/8 Ab Runsala
791 H. lateritia 13/8 Ab Runsala
792-794 C. promissa 14/8 Ab Runsala
795 E. cespitis 14/8 Ab Runsala
796 P. polymita 14/8 Ab Runsala
797 C. promissa 14/8 Ab Runsala

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet