n197-080.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
74

[s] 74

HELSINGFORS, BRUNNSPARKEN

9 maj 1932 Under sten vid Stora allén.

2008 Badister bipustulatus F.
2009 Bembidion ustulatum L.

HELSINGFORS, GUMTÄCKT

11 maj 1932 Under en gammal sko på en äng.

2010 Quedius fuliginosus Grav.

HELSINGFORS, BRUNNSPARKEN

9 maj 1932 Under sten vid Stora allén.

2011 Xantholinus angustatus Steph.

ESBO, TRÄSKÄNDA

16 maj 1932 Flygande på vägen från stora lands-
vägen till Träskända-gård.

2012 Bryocharis cingulata Mannh.
2013-2014 Tachinus rufipes. De G.
2015 Conosoma litoreum L.
2016-2020 Tachinus laticollis Grav. 4 ♂ 1 ♀

Flygande.

2021-2022 Mycetoporus longulus Mannh.
2023 Oxytelus laqueatus Marsh.
2024 Gorymbites cruciatus L.
2025 Cardiophorus ruficollis L.
2026 Xylita laevigata Hellenius
2027 Rhinosimus ruficollis L.
2028 Hylecoetus dermestoides L.
2029 Enochrus coarctatus Gredl.
2030 Aphodius prodromus Brahm ♀
2031 Aphodius niger Panz.
2032-2034 Aphodius pusillus Hbst

Kirjautuminen

Kielet