n8-210.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
210

[s] 210
April. 1932.
N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
17/1-32. [Kirjoitettu Anmärkningar-kenttään.]
Best. 35 ♂♂ H. paludis
Best. 5 ♂♂ H. nictitans.
Best. 4 ♀♀ H. nictitans.
Best. 2 ♂♂ H. lucens. Kuolemaj.
Best. 18 ♀♀ ?
M. Iwaschinzoff.

934 A. sinerea 23/4 N. Åggelby Hos Rudolph. på ljus. [V-merkinnät: punainen näytenumeron edessä, sininen lajin perässä.]
935-936 B. parthemias 24/4 N. Åggelby vid vägen till[?] Gammelstaden [V-merkinnät: punainen näytenumeron edessä, sininen lajin perässä.]
937 E. disersata[?] 24/4 N. Åggelby vid vägen till[?] Gammelstaden [V-merkinnät: punainen näytenumeron edessä, sininen lajin perässä.]
938-940 A sinerera [sinerea] 24/4 N. Åggelby På ljus. [V-merkinnät: punainen näytenumeron edessä, sininen lajin perässä.]
941 D. templi ♀ 24/4 N. Åggelby På ljus. [V-merkinnät: punainen näytenumeron edessä, sininen lajin perässä.]
942-943 B. hirtarius 24/4 N. Åggelby På ljus.
944-948 B nubeculosa 24/4 N. Åggelby På ljus. ♂♂
949-950 T. gothica. 25/4 N. Åggelby På ljus.
951-953 Micros 25/4 N. Åggelby På ljus.
954 B. nubeculosa 28/4 N. Åggelby På ljus.

Kirjautuminen

Kielet