n8-213.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
213

[s] 213

Maj 1932.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar
1023 B. bistortata 9/5 N. Åggelby på ljus.
1024-1031 B. cinctaria 9/5 N. Åggelby på ljus.
1032-1036 T. gracilis 13/5 N. Åggelby på ljus.
1037 B. bistortata 13/5 N. Åggelby på ljus.
1038-1044 T. gracilis 14/5 N. Åggelby på ljus.
1045 B. bistortata 15/5 N. Åggelby stam.
1046 B. cinctaria 15/5 N. Åggelby ljus. [punainen v-merkki ennen N:o-saraketta ja sininen v-merkki lajinimen jälkeen]
1047 T. incerta 15/5 N. Åggelby ljus. [punainen v-merkki ennen N:o-saraketta]
1048-1050 T. gracilis 15/5 N. Åggelby ljus. [punainen v-merkki ennen N:o-saraketta]
1051 T. opima 15/5 N. Åggelby Salix. [punainen v-merkki ennen N:o-saraketta ja sininen v-merkki lajinimen jälkeen]
1052 B. bistortata ♂ 16/5 N. Åggelby stam bredvid ab. fasciata ♀ lade icke ägg. [punainen v-merkki ennen N:o-saraketta ja sininen v-merkki lajinimen jälkeen]
1052 B. bistortata ♂ 17/5 N. Åggelby stam bredvid f.t. ♀ förkrympt. inga[?]* [punainen v-merkki ennen N:o-saraketta ja sininen v-merkki lajinimen jälkeen]
1053 L. viretata 16/5 N. Åggelby fönster. samma rönnstam. [punainen v-merkki ennen N:o-saraketta]
1054 S. menthastri 30/5 N. Åggelby 17-26/5 vistats i Koski T.län [punainen v-merkki ennen N:o-saraketta]
1055 C. incursata 31/5 N. Hyvinge Nikkilä Palamaa-Lautamies ospänt material. [punainen v-merkki ennen N:o-saraketta]

*äggen kläckta 1/6 1932

Kirjautuminen

Kielet