n8-216.JPG

Page image: 
Notebook number: 
8
Notebook pages: 
216

[s] 216

Juni 1932.

N:o Släkte, art. Dat. Prov. Fyndort Anmärkningar

P. egeria v. egerides 12/6 N. Åggelby Annoterad 1943 [punainen v-merkki N:o-sarakkeessa]
C. incursata 12/6 N. Åggelby sininen v-merkki]
S. malvae 12/6 N. Åggelby Annoterad 1943

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet