n197-105.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
99

[s] 99

20-21 Polygraphus polygraphus L.

I låda med granbark.

22 Malthodes guttifer Kies. ♂

Flygande.

23 Podabrus alpinus Payk.

24 juni 1932 I låda med granbark.

24 Malthodes guttifer Kies.

På tistel i beteshagen.

25 Anthonomus rubi Hbst

Flygande i beteshagen.

26 Pityophagus ferrugineus L.
27 Anthaxia 4-punctata L.
28 Dictyopterus aurora Hbst
28a Hylestes brunneus Er.

På en för länge sedan avskalad stor
asp i beteshagen vid bäcken.

29 Endomychus coccineus L.

På en nyss avbarkad stor asp i betes-
hagen vid bäcken.

30 Placusa tachyporoides Waltl
31 Phloeonomus planus Payk.
32 Placusa tachyporoides Waltl
33 Placusa atrata Sahlb.
34-35 Phloeonomus planus Payk.
36 Placusa
37 Mycetochara flavipes F.
38 Epuraea x-rubrum J. Sahlb.
39 Epuraea abietina J. Sahlb.
40 Epuraea florea Er.

Kirjautuminen

Kielet