n197-116.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
109

[s] 109

BORGÅ, ÄLGSKÄR

28 juli 1932 I vattensamlingar under stenar.

256 Plagiodera versicolora Laich
257-258 Enochrus quadripunctatus v. sahlbergi Fauv.
259-260 Deronectes griseostriatus De G.

På Tanacetum vulgare.

261 Coccinella 7-punctata L.

SIBBO, SALPAR

28 juli 1932 Inomhus.

262 Ernobius mollis L.

Ned slaghåv på gräs och örter, kl. 22.

263 Anthophagus caraboides L.
264 Sciaphilus asperatus Bonsd.
265 Sitona sulcifrons Thunb.
266 Apion assimile Kirby

SIBBO, LÖPARÖ

29 juli 1932 Sållning av barr och detritus i
Löparö-grottan.

267 Quedius picipennis Payk.
268 Lathrobium longulum Grav.

På en björksvamp.

269 Triplax russica L.
270-271 Bolitobius lunilatus L.
272 Bolitobius thoracicus F.

Kirjautuminen

Kielet