n197-129.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
122

[s] 122

Sållning av en helt myrlös myrstack
byggd av små björkstickor omkring en
björkstubbe på fältet nära karaktärs-
huset.

583 Xantholinus atratus Heer
584 Philonthus expectatus Smet.
585 Stenus canaliculatus Gyll.
586 Amischa analis Grav.
587 Amischa analis Grav.
588-589 Oligota pusillima Grav.
590 Scaphosoma assimile Er.
591-593 Scaphosoma agaricinum L.
594 Corticarina fuscula Gyll.
595 Meligethes aeneus F.
596 Otiorrhynchus ovatus L.
597 Notoris acridulus L.
598 Ceuthorrhynchus quercicola Payk.

Sållning av löv o.dyl. under björkar
nära allén mot ån.

599 Platystethus nodifrons Sahlb.
600 Tachyporus
601 Tachyporus scutellaris Rye
602 Conosoma pedicularium Grav.
603 Helophorus granularis L.
604 Longitarsus apicalis Beck
605-606 Apion simile Kirby
607 Acalles echinatus Germ.

Sållning av murket trä och trämjöl
från en stående, grön asp i betes-
hagen vid bäcken.

608 Phyllodrepa melanocephala Thoms.
609 Phloeonomus monilicornis Gyll.
610-613 Leptusa pulchella Mannh.
614 Sipalia circellaris Grav. ♂
615 Atheta aequata Er.
616-619 Amischa analis Grav.
620 Pteryx suturalis Heer

Kirjautuminen

Kielet