n197-131.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
124

[s] 124

675-676 Corticarina fuscula Gyll.
677 Corticarina gibbosa Hbst
678 Megatoma undata L.
679-684 Coccidula rufa Hbst
685 Rhinoncus bruchoides Hbst
686 Rhinoncus
687 Rhinoncus
688 Rhinoncus

Sållning av allöv under små alar vid
stranden av Gammelstadsviken.

689-690 Bembidion doris Panz.
691-692 Conosoma pedicularium Grav.
693 Stenus carbonarius Gyll.
694 Atheta fungi Grav.
695 Amischa analis Grav.
696 Lathrobium terminatum Grav.
697 Crepidodera nigritula Gyll.
698 Lythraria salicariae Payk.
699-700 Anisosticta 19-punctata L.

Under barken av en ca 1 dm tjock
halvtorr tallstam.

701-702 Ptyogenes chalcographus L.

HELSINGE, TALI

11 dec. 1932 Sållning i ruinerna av ett gammalt
ölbryggeri nära Tali gård.

703 Corticaria pubescens Gyll.
704 Corticaria impressa Ol.
705 Acrotrichis intermedia Gillm.
706-707 Conosoma pedicularium Grav.
708-710 Atheta microptera Thoms.
711 Atheta sodalis Er.
712-713 Sipalia circellaris Grav.
714 Atheta

Kirjautuminen

Kielet