n1-130.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
256-257

[s] 256

Coleoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

1098-1102 Nurmis socken 22 VI på en torr sandig skogsväg på en tallmo.
1103-1135, 1138, 1136, 1137 Nurmis socken 22 VI med håf på en torr äng.
1139-1147 Nurmis socken 22 VI på landsvägen och under stenar
1148-1167 Nurmis socken 22 VI på en mera torr äng
1168-1202 Nurmis socken 22 VI dels i en mindre vattenpöl med lerigt botten, dels i en mindre sjö bevuxen med Equisetum limosum hafvande gyttgigt botten.
1205-1220 Nurmis socken 23 VI se föregående
1221-1235 Nurmis socken 23 VI på landsvägen och på en torr och sandig skogsväg i solskenet.
1236-1247 Nurmis socken 23 VI på gungflyn vid en mindre insjö
1248-1254 Nurmis socken 23 VI i vatten på en gungfly
1255-1260 Nurmis socken 23 VI på en äng
1261-1296 Nurmis socken 24 VI i en liten insjö tätt under Pastor Engelbergs gård med löst gyttgigt botten, bevuxen med Equisetum fluviatile, Calla och Potamogeton.

[s] 257

Coleoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

1297-1343 Nurmis socken 25 VI i en liten insjö belägen under Folkskolebygnaden bevuxen på stranden med Carex, Calla o.s.v. bottnet fast-stenigt
1344 Nurmis socken 25 VI på Urtica dioica
1345-1374 Nurmis socken 25 VI på en äng (Ranunculus auricomus, Rumex acetosa, Geranium silvatica)
1375-1398 Nurmis socken 25 VI under nerfallna löf af Alnus incana, Salix caprea, Salix pentandra
1399-1405 Nurmis socken 25 VI under till hälften förruttnade strån af Equisetum fluviatiatile[fluviatile] vid en liten insjö strand invid Pastor Engelbergs gård.
1406-1462 Nurmis socken 25 VI i en liten insjö tätt under folkskolebygnaden (se 1297-1343)
1463-1468 Nurmis socken 26 VI (se föregående)
1469-1483 Nurmis socken 27 VI under stenar på torra sandiga lokaler

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet