n197-164.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
157

[s] 157

I murket trä i uggleboets tak.

4794-4798 Rhyncolus turbatus Schönh.
4799 Philonthus expectatus Smet.
4800 Stenichnus exilis Er.

Kläckta ur aspen med ugglebo.

4801-4803 Saperda perforata Pall.

På fälld asp.

4804 Endomychus coccineus L.

Med slaghåv vid ån kort före sol-
nedgången.

4805 Silvanus unidentatus F.
4806-4809 Brachygluta haematica Leach
4810 Apion

På och i ihålig murken asp vid
Turkkibacka ladan.

4811 Mycetochara axillaris Payk.
4812 Mycetochara flavipes F.
4813 Mycetochara axillaris Payk.

Flygande i parken.

4814 Elater pomorum Hbst

HELSINGE, RAMSÖ UDD

14 juni 1933 Kläckt ur liten tallstam, tagen
1932.

4815 Brachytarsus nebulosus Forst.

Kirjautuminen

Kielet