n197-178.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
171

[s] 171

På avbarkad alstam.

5106 Rhinosimus planirostris F.

På väg.

5107 Pterostichus vulgaris L.

På vägg.

5108 Anobium pertinax L.

På poppel.

5109-5113 Phyllodecta vitellinae L.

På träsav på linstubbe i trädgården.

5114 Atheta
5115 Atheta
5116 Atheta
5117 Atheta
5118 Phyllodrepa nigra Grav.
5119 Atheta nigricornis Thoms.
5120-5121 Oxytelus hamatus Frm.
5122 Atheta nigricornis Thoms.
5123-5129 Epuraea x-rubrum J. Sahlb.
5130 Epuraea biguttata Thunb.
5131-5140 Epuraea x-rubrum J. Sahlb.
5141 Rhizophagus parvulus Payk.
5142 Attagenus schaefferi Hbst [yliviivattu]
[5142] Ctesias serra F. [lisätty ed. lajin tilalle]

LOJO, JALASSAARI

28 juni 1933 Vid Linbergs villa Ekeberga.

5143 Liodes calcarata Er.

Med slaghåv.

5144 Amara plebeja Gyll.
5145-5148 Oedemera femorata Scop.

Kirjautuminen

Kielet