n197-186.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
179

[s] 179

Fladan, med slaghåv på gräs.

5424-5426 Conosoma pedicularium Grav.
5427
5428 Phalacrus coruscus Panz.
5429-5432 Stilbus atomarius L.
5433-5436 Crepidodera nigritula Gyll.
5437-5438 Notaris acridulus L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

juni 1933

5439-5440 Bythinus validus Aubé

26 augusti 1933 Ur kläckningslåda med aspbark.

5441-5444 Cucujus cinnaberinus Scop.
5445 Quedius laevigatus Gyll.

27 augusti 1933 Ur kläckningslåda med aspbark.

5446 Cucujus cinnaberinus Scop.

Med slaghåv i parken vid ån, kl.
19,30.

5447-5449 Brachygluta haematica Leach
5450 Tachyporus hypnorum F.
5451-5452 Apion virens Hbst

På sälg.

5453 Scymnus nigrinus Kugel.

På Lamium.

5454

I ihålig asp vid Turkkibacka vid ån.

5455 Phyllotreta vittata F.
5456

Kirjautuminen

Kielet