n197-191.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
184

[s] 184

PERNÅ, TJUSTERBY GÅRD

aug. 1933 I mängd angripande friska lärkträd.

5607 Pityogenes chalcographus L.

HELSINGE, LINNA GÅRD

10 sept. 1933 Sållning av en aspstubbe från
år 1932 i beteshagen vid bäcken.

5608-5609 Agathidium bicolor J. Sahlb.
5610-5613 Bythinus validus Aubé
5614-5615 Ptenidium nitidum Heer
5616-5618 Ootypus globosus Waltl
5619 Atomaria impressa Er.
5620 Atomaria fuscicollis Mannh.
5621 Atomaria fuscicollis Mannh.
5622 Atomaria fuscicollis Mannh.
5623-5624 Helophorus guttulus s. brevipalpis

5625 Epuraea limbata F.
5626 Anthicus ater Panz.
5627 Atheta
5628-5630 Amischa sarsi Munst.
5631 Sipalia circellaris Grav.
5632 Amischa sarsi Munst.
5633 Amischa cavifrons Sharp
5634-5639 Cerylon ferrugineum Steph.
5640-5644 Cerylon fagi Bris.
5645 Rhizophagus cribratus Gyll.

HELSINGE, TALI

17 sept. 1933 Sållning av gammal halm med
råttgångar vid en lada mellan
Alberga, Sockenbacka och Tali
gård.

5646 Dyschirius globosus Hbst
5647-5650 Notiophilus palustris Duft.
5651 Harpalus latus L.

Kirjautuminen

Kielet