n2-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
4-5

R. Enwald. 1883. Ryska Lappmarken.

990-1001 Nuortijaur 26/7 vid kyrkan
1002 Nuortijaur 27/7 vid kyrkan
1003-1094 Nuortijaur 29-30/7 vid floden Lutto (staphyliniderna under nerfallna Salix löf vatteninsekterna) i Luttojoki
1095-1141 Nuortijaur Salmi 1/8 i vattensamlingar på Kiuvaara inom fjellrgion[fjellregion]-höjd
1142-1143 Nuortijaur Salmi 1/8 under stenar inom fjellregionen på Kiuvaara
1144-1169 Nuortijaur Salmi 5-7/8 vid sjön
1170-1178 Nuortijaur Nuortijoki 8/8 vid Finnarnes boning
1179-1232 Nuortijaur Nuortijoki 8/8 vid Finnarnes boning
1233-1234 Nuortijaur Nuortijoki 9/8 på Salices på fjellet Jaaranpä
1235-1240 Nuortijaur, Nuortijoki 9/8 i vattensamlingar inom fjellregionen på fjellet Jaaranpää
1241-1284 Nuortijaur Nuortijoki 10/8 vid Finnarnes bon.
1285 Nuortijaur Nuortijoki 11/8 vid Finnarnes boning
1286-1300 Nuortijaur Nuortijoki 11/8 vid Finnarnes boning
1301-1303 Nuortijaur 13/8 vid mynningen af Nuortijoki i små vattensamlingar med lerigt gyttjigt botten
1304-1329 Nuortijaur 13/8 under stenar och grus inom regio

[s] 5

Coleoptera
R. Enwald. Ryska Lappmarken.

silvatica vid stranden af Ruosjoki (6 verst till mynningen af floden från Finnarnes bostad
1330-1415 Nuortijaur 14/8 under små stenar på stranden af Ruosjoki inom regio-alpina nära flod. källor
1416-1417 NuortijaurNuortijoki 15/8 vid finnarnes boning
1418-1474 Nuortijaur Nuortijoki 15/8 i små dyiga vattensamlingar invid finnarnes boning
1475-1882 [sic] Nuortijaur Nuortijoki 16/8 vid finn. boning
1483-1512 Nuortijaur Nuortijoki16/8 i små dyiga vattensamlingar vid finnarnas boning
1513-1518 Nuortijaur 17/8 i små dyiga vattensamlingar vid mynningen af Nuortijoki

II Hemiptera

1-7 Kuntijärvi Karelia [sana Lapponia kirjoitettu yläpuolelle lyijykynällä] rossica 8/6
8-10 Imandra Sasskeika 15/6
11-12 Imandra Sasskeika 16/6
13-15 Imandra Jekostroff 18/6 på en gräsplan invid Stantsia
16-25 Imandra, Jekostroff 22-24/6 Chibinä och trakt. derom kring

26-37 Kola 29/6 under stenar på gamla begrafnings plan
38-49 Kola 3-9/7 under uppkastad till hälften förutt-

Kirjautuminen

Kielet