n197-199.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
192

[s] 192

6010-6018 Cercyon convexiusculus Steph.
6019-6020 Chaetarthria seminulum Hbst
6021 Atomaria mesomelaena Hbst
6022 Euplectus karsteni Reich.
6023 Lythraria salicariae Payk.
6024 Batophila rubi Payk.
6025 Tapinotus sellatus F.
6026 Bagous glabrirostris Hbst
6027-6028 Hydronomus alismatis Marsh.
6029-6034 Tanysphyrus lemnae Payk.
6035 Apion
6036-6038 Stenus formicetorum Mannh.

På skatas.

6039-6042 Omalium rivulare Payk.
6043 Astilbus canaliculatus F.
6044-6045 Atheta divisa Märk.

HELSINGE, TALI

17 sept. 1933 I murken al vid Tali gård.

6046 Phyllodrepa nigra Grav.
6047 Cryptophagus saginatus Sturm

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

15 okt. 1933 Sållning av rutten halm, spill-
ning o.dyl. på djurparkens av-
stjälpningsplats.

6048 Hister bimaculatus L.
6049-6053 Carcinops 14-striata Steph.
6054-6059 Philonthus politus L.
6060-6061 Quedius cinctus Payk.
6062-6066 Quedius mesomelinus Marsh.
6067 Philonthus cephalotes Grav.
6068-6072 Philonthus discoideus Grav.
6073-6074 Leptacinus linearis Grav.
6075-6077 Platystethus arenarius Fourcr.
6078 Oxypoda opaca Grav.

Kirjautuminen

Kielet