n197-204.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
197

[s] 197

6284-6285 Amischa analis Grav.
6286 Pissodes
6287 Sitona
6288 Phyllotreta undulata Kutsch.
6289-6290 Anthicus antherinus L.
6291-6303 Cryptophagus dorsalis Sahlb.
6304 Corticarina fuscula Gyll.

Ur kläckningslåda med aspstockar.

6305 Trypophloeus bispinulus Egg.

30 mars 1934 Sållning av barr, mössexkrement
o.dyl. under granar i Forshagen.

6306 Atheta
6307 Phloeocharis subtilissima Mannh.
6308 Corticaria abietum Motsch.
6309 Corticaria polypori J. Sahlb.
6310
6311 Dromius sigma Rossi

Sållning av murken aspstubbe med
mössgångar i Forshagen vid ån.

6312 Sipalia circellaris Grav.
6313 Ocyusa procidua Er.
6314 Cis nitidus Hbst
6315 Cis nitidus Hbst
6316 Cis nitidus Hbst
6317 Cryptophagus abietis Payk.
6318 Euplectus
6319 Corticarin longicollis Zett.
6320 Corticarin longicollis Zett.

Sållning av mycket murken stubbe
med mössbo i parken vid ån (även
loppor).

6321 Atheta sodalis Er.
6322-6327 Sipalia circellaris Grav.
6328 Atheta myrmecobia Kr.

Kirjautuminen

Kielet