n197-210.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
203

[s] 203

HELSINGFORS

6 maj 1934 På Tavastvägen i Sörnäs.

6625 Anisodactylus binotatus F.

HATTULA, PAROLA

10 maj 1934 På marken på "Cardiophorus asellus
stället" i skogen eller på öppet
sandigt ställe.

6626-6627 Notiophilus germinyi Fauv.
6628 Otiorrhynchus ovatus L.
6629-6630 Strophosomus melanogrammus Forst.
6631-6636 Trachyphloeus bifoveolatus Beck
6637-6638 Metabletus truncatellus L.
6639 Trachyphloeus bifoveolatus Beck
6640 Stenus geniculatus Grav.
6641 Philonthus vernalis Grav.
6642 Philonthus lepidus Grav.
6643 Melanimon tibiale F.
6644 Formica
6645 Formica

Sållning i skogsbacke.

6646 Atheta fungi Grav.
6647 Atheta fungi Grav.
6648 Conosoma pedicularium Grav.

På sandmark med Thymus på andra
sidan om flygfältet.

6649-6653 Melanimon tibiale F.
6654 Oxytelus nitidulus Grav.
6655-6656 Coniocleonus glaucus F.
6657-6658 Byrrhus pustulatus Forst.
6659 Elater balteatus L.
6660 Lochmaea capreae L.
6661 Brachonyx pineti Payk.
6662 Brachysomus echinatus Bonsd.

Kirjautuminen

Kielet