n2-014.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
24-25

[s] 24

Coleoptera
J. Sahlberg 1875

328 i Strandsvalans bo d. 15 Juni
329-380 Mjatusow d. 17 Juni (341-352 under hö rosk)
381-383 vid Ladoga (381 pr Sievers)
384-426 Mjatusow d. 18 Juni (387-399 under löf på fuktigt ställe 423-426 i hof på skogsäng om aftonen)
427-478 Mjatusow d. 19 Juni (427-430 i en liten sjö vid gungfly 429 bland frön af Sicuta virosa hvilken den imiterar till färg 431-454 vid stranden af densamma sjö 477 på en stor fältbacke)
479-502 Mjatusow d. 20 Juni (486-499 vid Seirs stränder)
503-509 Seirs ständer d. 21 Juni
510-520 Shüsselburg d. 22-23 Juni (516-517 på sandfält)
521-539 Pyhäjärvi d. 26 Juni 521-522 på Lysimachia och andra vattenväxter vid Toubila strand 542-526 på sandstrand 527 i en liten vatten samling på sand invid Pyhäjärvi sjö
540-543 Pyhäjärvi d. 27 Juni invid Pyhäjärvi strand 540 2 ex. in copula
544-580 Pyhäjärvi d. 28 Juni (548-549 på Solaneum Dulcamara 550-553 vid stranden på strandväxter 560 till 573 vid Toubila på gyttjig strand 576 m. allm. 577-579 på björkbolet)

[s] 25

Coleoptera
J. Sahlberg 1875

581-592 Pyhäjärvi d. 29 Juni (581-590 vid sjöstranden)
593-610 Kexholm d. 1-2 Juli
611-630 Valamo d. 4 Juli
631 Hiitola d. 5 Juli vid Pienpaksujalka på blommor
632-641 Parikkala d. 7 Juli
642-660 Parikkala d. 8 Juli 653,54,58,59 under löf
661-664 Parikkala d. 9 Juli
665-667 Libelits [Liperi] d. 12 Juli
668-728 Eno d. 12 Juli (685-688 i björksvampar)
729-731 Pielis [Pielinen?] d. 13 Juli
732-736 Karelia austr.
737-774 Nurmis d. 14 Juli
775-797 Nurmis d. 15 Juli
798-831 Nurmis d. 16 Juli
832-870 Nurmis d. 17 Juli (851 vid ingång. till strandsvalans bo
871-891 Nurmis Haapajärvi d. 18 Juli
892-990 Nurmis Haapajärvi d. 19 Juli (915 i trädsvamp 950 i kåda på tjärträd
991-1029 Nurmis Haapajärvi d. 20 Juli 1008-1015 bland hörosk på en fuktig skogsäng
1031-1061 Nurmis Haapajärvi d. 21 Juli (1044-1047 på en fuktig lerig sjöstrand vid Polvijärvi 1048 [jatkuu s.26 ][under löf i en mörk granskog 1019 på Salices 1060 i Polvijärvi]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet