n197-226.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
1a

[s] 1a

Förteckning över skalbaggar tagna av
Märta Stockmann

SIBBO, SALPAR

15 juni 1932 På blommande Myrrhis odorata.

1 Molorchus minor L.
2 Malachius bipustulatus L.
3 Dasytes niger L.

På blommande Tulipa gesneriana.

4 Sericus brunneus L. ♀
5 Cantharis obscura L.

På utblommad Amelanchier vulgaris.

6 Cantharis obscura L.

SIBBO, NEVAS

16 juni 1932 Under barken av gammal granstubbe.

7 Quedius xanthopus Er.

Under barken av gammal tallstubbe.

8 Conosoma testaceum F.
9

På Salix.

10 Cyphon
11 Curculio salicivorus Payk.

SIBBO, SALPAR

17 juni 1932 På sandstrand.

12 Bembidion rupestre L.

Kirjautuminen

Kielet