n2-021.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
38-39

[s] 38

Hymenoptera Neuropt.
J. Sahlberg 1877

13-22 Yläne d. 13-17 Juli
23-38 Yläne d. 6-7 Aug
39-42 Yläne d. 8 Aug
43-48 Yläne Nygård d. 14 Aug
49-50 Yläne Ruuhijärvi d. 15 Aug
51-52 Yläne Raasijärvi d. 17 Aug
53-56 Yläne Nygård d. 20 Aug
57-69 Yläne Wuohensuo d. 21 Aug
70-73 Yläne Raasijärvi d. 25 Aug
74 Yläne Kolva d. 30 Aug.
75-79 Klotinoja d. 31 Aug.

Lepidoptera Phryganea

1-12 Yläne Kolva d. 29 Juni (3-7 på kärr
13-22 Yläne d. 4 Juli (13 på Valasanta kärret
23-28 Yläne d. 7-9 Juli
29-32 Yläne d. 11 Juli
33-37 Yläne d. 13 Juli
38-50 Yläne d. 15-17 Juli
51-64 Yläne d. 19 Juli
65-70 Yläne d. 21 Juli 65 på Myrtillus uliginosus 66 68, 69 på kärr.
71-90 Yläne d. 23-31 Juli

[s] 39

Lepidoptera, Phryganea
J. Sahlberg 77

91-92 Yläne d. 1 Aug vid Elijärvi
93-101 Yläne d. 6 Aug vid Pallijärvi
102-103 Yläne d. 8 Aug
104-111 Yläne Nygård d. 14 Aug (106-108 vid s.åg forssen)
112 Ruuhijärvi d. 15 Aug
113-121 Raasijärvi d. 17 Aug
122-123 Nygårds park d. 20 Aug
124-127 Vuohensuo (125 på kärr 126 på Myrt. uliginos.
128-135 Raasijärvi d. 25 Aug 130 vid bäcken 131 vid sjöstrand
136-140 Klotinoja d. 31 Aug

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet