n197-242.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
17a

[s] 17a

HELSINGE, MALM

13 nov. 1932 Sållning av vissnad vass, Typha
o.dyl. vid stranden av Gammel-
stadsviken.

346 Telmatophilus typhae Fall.
347-350 Pycnoglypta lurida Gyll.

HELSINGFORS, DIAKONISSANSTALTEN

17 nov. 1932 I damm som samlats i en taklampa
i anstaltens ingångshall. I detta
material, 3-4 m3, fanns: 1 Erno-
bius mollis, 119 Corticaria fulva,
109 Lathridius constrictus, 153
Cryptophagus acutangulus och
corticinus, 1 Corticarina och
1 Cordalia obscura = 384

351-357 Cryptophagus acutangulus Gyll.
358-368 Cryptophagus corticinus Thoms.
369-379 Lathridius constrictus Gyll.
380-393 Corticaria fulva Com.
394 Corticaria elongata Gyll.
395 Corticarina gibbosa Hbst
396
397 Cordalia obscura Grav.

HELSINGFORS

26 febr. 1933 Inomhus

398 Attagenus pellio L.

Kirjautuminen

Kielet