n2-023.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
42-43

[s] 42

Coleoptera
J. Sahlberg 1878

[jatkoa edell. sivulta:] 973-984 och 986 vid sjöstranden
989-1002 Pyhäjärvi d. 30 Aug (996 under bark af löfträd
1003-1007 Pyhäjärvi d. 31 Aug
1008-1024 Räisälä vid Vuoxen s.d.
1025-1055 Pyhäjärvi Toubila d. 3 och (de flesta) d. 4 Sept. 1036 under Calluna på hed 1046 vid Pyhäj. strand.
1056-1095 Pyhäjärvi Ladoga strand och trakten mellan Riiska och Vernitra d. 5 och 6 Sept. 1056-1065 i vatten vid en liten bäck i granskog 1064 i vatten på Ladoga sandiga strand 1069 på Boletus 1086 i en gammal öfvergifven myrstack 1091 i små svampar
1096 Mohla d. 9 Sept. på Gypsophila fastigiata

Hemiptera

1-14 Parikkala medlet af Juni (6 Sompalampi 7-10 källan 11 i håf bland Eriophorum vaginatum vid bränd myr d. 21 Juni 13-14 vid sotiga stubbar derstädes)
15-17 Iisalmi kyrkoby d. 5 Juli
18-19 Iisalmi d. 6 Juli
20-22 Iisalmi d. 9 Juli
23 Iisalmi d. 10 Juli

[s] 43

Hemiptera
J. Sahlberg 1878

24-32 Iisalmi d. 11 Juli (28-29 på Betula nana)
33-37 Iisalmi d. 12 Juli
38-43 Iisalmi d. 16 Juli
44-49 Iisalmi d. 17 Juli
50-53 Iisalmi d. 20-21 Juli
54-58 Iisalmi d. 27 Juli
59-61 Iisalmi d. 29-30 Juli
62-64 Iisalmi d. 31 Juli
65-73 Iisalmi d. 2 Aug
74 Iisalmi Keli d. 5 Aug
75-81 Iisalmi d. 6-7 Aug
82 Nyslott d. 12 Aug
83-89 Parikkala d. 16 Aug
90-93 Parikkala d. 17 Aug
94-98 Parikkala d. 19 Aug
99-102 Parikkala d. 20 Aug
103-116 Pyhäjärvi d. 24 Aug 113 på Ulmus
117-132 Sakkola d. 26 Aug (117-118 på Tanacetum vid prestgården 128 på Elymus arenarius
133-143 Rautus d. 27 Aug
144-147 Pyhäjärvi d. 29 Aug
148 Pyhäjärvi d. 30 Aug
149-153 Pyhäjärvi d. 31 Aug

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet