n197-252.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
27a

[s] 27a

På utflytande sav på björkstubbar
efter samma vinter fällda träd i
skogen mellan bäcken och ån.

646 Philonthus puella Nordm.
647 Tachinus subterraneus L.
648 Cercyon impressus Sturm
649 Hister striola Sahlb.
650-651 Rhizophagus parvulus Payk.

I jäst sav på en björkstubbe från
1932 vid Alilinna.

652-653 Sphaerites glabratus F.

På en sälgbuske vid rian in copula.

654-655 Cryptorrhynchidius lapathi L.

Under barken på en alldeles färsk
granstubbe vid Alilinna.

656 Hylastes brunneus Er.
657 Hylurgops palliatus Gyll.
658-663 Phloeonomus pusillus Grav.

8 juni 1933 I gräset i parken.

664 Trox sabulosus L.

10 juni 1933 Flygande.

665 Platysoma deplanatum Gyll.

11 juni 1933 Inomhus.

666 Anaspis rufilabris Gyll.

16 juni 1933 Vid stranden av Vanda å.

667 Bembidion rupestre L.

Kirjautuminen

Kielet