n197-254.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
29a

[s] 29a

På och i murkna björkstubbar i
beteshagen nära vägen och bäcken.

687-701 Dircaea quadriguttata Payk.
702 Anisotoma orbicularis Hbst

På Carduus crispus.

703 Cassida viridis L.

På en asp fälld under pingsten.

704 Ptilinus fuscus Geoffr.

På samma asp i utsipprande sav.

705 Epuraea biguttata Thunb.

Flygande.

706 Polydrosus ruficornis Bonsd.

Under asp.

707 Cerylon fagi Bris.
708 Oxytelus fairmairei Pand.

LOJO, JALASSAARI

28 juni 1933 Med slaghåv på gräs i en backe
med björk och hassel.

709 Anobium thomsoni Kr.

På Chrysanthemum leucanthemum.

710-713 Mordella aculeata L.
714-715 Mordella holomelaena Apfb.

Kirjautuminen

Kielet