n197-270.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
45a

[s] 45a

HELSINGE, LINNA GÅRD

29 mars 1934 Sållning av barkflisor från
tallar vid vägen nära bron
vid bäcken.

1175 Blastophagus piniperda L.
1176 Scymnus suturalis Thunb.
1177-1178 Salpingus bimaculatus Gyll.
1179 Metablatus
1180 Deliphrum tectum Payk.
1181 Amischa analis Grav.
1182-1185 Phloeocharis subtilissima Mannh.
1186-1190 Cryptophagus dorsalis Sahlb.

30 mars 1934 Bland avskrapad granbark vid ån.

1191 Atheta myrmecobia Kr.

31 mars 1934 Bland avskrapad tallbark vid
Bergladan.

1192 Stenus carbonarius Gyll.
1193-1200 Phloeocharis subtilissima Mannh.
1201 Corticaria
1202 Myrrha 18-guttata L.
1203-1207 Scymnus suturalis Thunb.

28 april 1934 Sållning av ovanjordiska sorkbon
vid dikeskanter vid Storängen.

1208-1210 Amischa sarsi Munst.
1211 Amischa
1212 Amischa analsi [?:analis] Grav.
1213-1214 Amischa
1215 Amischa
1216 Amischa
1217-1218 Amischa analis Grav.
1219 Amischa
1220 Amischa
1221 Amischa

Kirjautuminen

Kielet