n197-275.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
50a

[s] 50a

På Parola flygfält.

1408 Bembidion quadrimaculatum L.

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

13 maj 1934 Sållning på avstjälpningsplatsen.

1409 Staphylinus ater Grav.
1410 Xantholinus fracticornis Müll.
1411 Philonthus debilis Grav.
1412 Philonthus ventralis Grav.
1413 Philonthus debilis Grav.
1414-1417 Philonthus albipes Grav.
1418 Philonthus debilis Grav.
1419 Philonthus albipes Grav.
1420 Medon obscurellus Er.
1421 Medon
1422 Medon obsoletus Nordm.
1423 Medon
1424 Medon
1425 Euconnus fimetarius Chaud.
1426-1435 Scydmaenus rufus Müll.
1436 Monotoma bicolor Villa
1437 Mycetaea hirta Marsh.
1438 Atomaria ruficornis Marsh.
1439 Ephistemus globulus Payk.
1440 Carcinops 14-striata Steph.
1441-1442 Hister bimaculatus L.
1443 Hister striola Sahlb.
1444 Saprinus semistriatus Scriba

HELSINGE, LINNA GÅRD

3 juni 1934 I murket brädgolv på balkong.

1445 Dendrophagus crenatus Payk.
1446 Grynocharis oblonga L.

Kirjautuminen

Kielet