n197-287.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
61a

[s] 61a

På aspstammar.

1833-1834 Tomoxia biguttata Gyll.

Ovanpå en björkstubbe med massor
av en mjuk liten svamp.

1835 Triplax aenea Schall.
1836 Triplax russica L.
1837-1848 Triplax rufipes F.

I murkna björkstubbar i beteshagen
vid bäcken.

1849-1852 Dircaea quadriguttata Payk.

Med slaghåv i beteshagen vid bäcken.

1853 Anisotoma humeralis F.
1854 Mordella holomelaena Apfb.
1855 Mordella
1856 Mordellistena pumila Gyll.
1857 Rhynchites

Med slaghåv i Kannisto.

1858 Phytonomus pedestris Payk.

På unga björkar i Kannisto.

1859-1866 Magdalis carbonaria L.

29 juni 1934 På unga björkar i Kannisto.

1867-1876 Magdalis carbonaria L.

Med slaghåv i beteshagen.

1877 Elater pomorum Hbst
1878 Leptura sanguinolenta L.
1879-1881 Lygistopterus sanguineus L.
1882 Mordella holomelaena Apfb.

Kirjautuminen

Kielet