n198-003.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Förteckning över nummer som använts för
de olika insamlingsåren.

Åren 1914-1930 numrerades endast en mindre
del av insamlingarna. Från år 1931 har allt
numrerats, förutom en del av det material
som sänts till bytesföreningen.

Vita stora nummerlappar
1918 1- 77
1919 78- 87

Gula stora nummerlappar
1928 1- 182
1929 197, 317- 378
1930 183- 196, 198- 316

Vita nummerlappar
1931 1-1411
1932 1412-2919

Nummerlappar skrivna för hand på datum-
etiketter
1932 1- 727
1933 728- 847

Vita nummerlappar
1933 3767-6260
1934 6261-7194
1935 7195-7491
1936 7492-8872, 8883-8884
1937 8873-8882, 1-1483

Kirjautuminen

Kielet