n18-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
18
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Sv: 235 14.7. Uslanka. I gropar på kulturmark i ler-humus jord nära Syväri.
Sv: 236

Sv: 236-252 etiketteras Kuujärvi

Sv: 236 15.7. I lummig lund vid strömmen mellan Pitkäjärvi o. Kuujärvi (Laajajärvi). Melasoma 20-punctata o. Nanophyes sahlbergi m. fl. på sälg.
Sv: 237 16.7. Ån mellan Agnehenkylä[?] och Noviko[?]. Vattenhåv i blindammar o. vattensamlingar vid ån, tät veg. av Carex rostrata o. godenowi [goodenowii]. Vidare på sandbankar vid ån
Sv: 238 16.7. Plats som föreg. Slaghåv på ängsmarker o. sandiga lokaler
Sv: 239 17.7. Pitkäjärvi västra strand 1,5 km från sydspetsen Nanoph. salhnergi, 1 ex Saperda populnea o. Stenus på våt strandäng (Carex godenowi [goodenowii], Narduus stricta, Molinia caerulea, Potentilla erecta, Juncus m. fl.) 1 ex Saperda på Salix. Strangalia nigripes på blommande Angelica, Knautia, resten på olika ängsmarker. Vattenskalbaggarna i låg gräsvik strand av Pitkäjärvi
Sv: 240 18.7. 2 km S Pitkäjärvi kl 18.00-19.00 flygande ovan o. krypande på (bl.a Liopus 2 ex.) färska granstammar.
Sv: 241 19.7. 2 km S Pitkäjärvi i grop (2 Atheta flygande Angelica Strangalia på Angelica vid sydändan av Pitkäjärvi
Sv: 242 21.7. 700 m S Pitkäjärvi på färska tallstammar i solsken
Sv: 243 21.7. Slaghåv på ängsmarker vid sydändan av Pitkäjärvi (Tropideres på murken albark)
Sv: 244 21.7. Som föregående (Leptura o. Strangalia mest på blommande Angelica)
Sv: 245 21.7. 2 km S Pitkäjärvi flygande kl 19.-20 på färska granstammar (Liopus krypande)
Sv: 246 22.7. Slaghåv på plats som Sv: 239
Sv: 247 22.7. Ängsmarker vid sydändan av Pitkäjärvi
Sv: 248 16.7. 2 km S Pitkäjärvi i murken kosvamp
Sv: 249 8.-20.7. 2 km S Pitkäjärvi. I gropar i sandmark i gles lövskog
Sv: 250 14.-20.7. 2 km S Pitkäjärvi. Lövängar o. torrare backar i gles lövskog
Sv: 251 13.-20.7. 2 km S Pitkäjärvi på färska granstammar
Sv: 252 24.7. Mellan Kuujärvi o. Uslanka (etikett. Kuuj.) Under bark av murken upprättstående gran

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet