n18-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
18
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Sv: 276 etiketteras
Sv: 276-280 etiketteras Uslanka

Sv: 276 9.8. Uslanka söder om Syväri (Oxyporus, i kosvamp Gyrophaena o Cis i trädsvampar på björk, övriga i björksvampar, Dryocoetes under granbark)
Sv: 277 9.8. Uslanka. På Salix (Cis på trädsvampar på björk)
Sv: 278 9.8. Uslanka. Vattenhåv i tät Carex- och Scirpuskärr samt slaghåv på ängar vid Syväris strand.
Sv: 279 12.8. Uslanka, steniga stränder vid Uslankaj:s mynning i Syväri (Bledius, Limnichus o Dyschirius på lerbrant vid Syväri 1 km norr om Uslanka)
Sv: 280 12.8. Uslanka. Släphåv på ängsmarker omkr. kl 19.00 (mulet)

Sv: 281 etiketteras Pogra (Ala-Syväri)

Sv: 281 13.8. Ala-Syväri. Under stenar på ler-sandmark (kulturbetonad lokal)
Sv: 282 11.-12.8. Uslanka. Hästpillning
Sv: 283 1.-10.8. Uslanka. I gropar o. under bräder o. dy. på sand - grus och lerjord.
Sv: 284 27.7.-10.8. Kuujärvi S. Pitkäjärvi (Edelman)

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet