n18-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
18
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Sv:306 7.9. Kuujärvi. Sållning under al, sälg m.m. underveg. Struthiopteris, Aconitum, Urtica vid strömmen mellan Pitkäjärvi o. Kuujärvi
Sv:307 10.9. Sållning under sälg vid sydändan av Pitkäjärvi (Kuujärvi)
Sv:308 14.9. Sållning under sälg på fuktig äng vid sydändan av Pitkäjärvi
Sv:309 14.9. Kuujärvi Sållning i asplund med frodig undervegetation vid sydändan av Pitkäjärvi
Sv:310 1.-6.9. Kuujärvi S Pitkäjärvi (Stenman)
Sv:311 16.9. Kuujärvi 3 km S Pitkäjärvi. Sållning under sälg på fuktig ängsmark

[ei sivunumeroa]

Sv:312 16.9. Kuujärvi 3 km S Pitkäjärvi Sållning under asp o. björk på lundartade lokaler
Sv:313 18.9. Kuujärvi Se n:o 308
Sv:314 18.9. Kuujärvi Se n:o 309
Sv:315 10.-18.9. Kuujärvi. S. Pitkäjärvi, under stenar på sand- o. odlade marker
Sv:316 10.-18.9. Kuujärvi 2 km S. Pitkäjärvi. På fönster i färskt grus med färska granväggar
Sv:317 10.9. Kuujärvi 2 km S Pitkäjärvi. Under bark av granstock (Aphodius 19.9. flygande)
[sivujen välissä kuivunut kasvi]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet