n19-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa]

111 Lutto, mellan mynningen och Vuolejäyr 5/VII flygande
112 Lutto, mellan mynningen och Vuolejäyr 5/VII på granstam.
113 Lutto, mellan mynningen och Vuolejäyr 5/VII i vattens. i löfskog.
114 Lutto, mellan mynningen och Vuolejäyr 5/VII under stenar vid elfstranden
115 Vuolejäyr 6/VII på Ledum palustre.
116 Mellan Vuolejäyr och Suorvetsenra[?] 6/VII flygande
117 Mellan Vuolejäyr och Suorvetsenra[?] 6/VII i vattensamling med Hypna i björkskog
118 Mellan Vuolejäyr och Suorvetsenra[?] 6/VII i Vuolejäyr.
119 Mellan Vuolejäyr och Suorvetsenra[?] 6/VII under stenar på Kenttä.
120 Mellan Vuolejäyr och Suorvetsenra[?] 6/VII under granbark.

[Ei sivunumeroa]

121 Vuolejäyr – Sorvitseura[?] 6-7/VII under stenar o. d. vid strand.
122 Sorvitseuru[?] 7/VII under stenar löf och gräs vid Luttostranden
123 Sorvitseuru[?] 7/VII under tallbark
124 Sorvitseuru[?] 7/VII på träsvampar.
125 Sorvitseuru[?] 8/VII flygande och från gräsmatta i skog
126 Sorvitseuru[?] 8/VII på sandig strand
127 Sorvitseuru[?] 8/VII flygande
128 Sorvitseuru[?] 8/VII i en lugn gräsbevuxen, sandbottnig vik af sjön
129 Sorvitseuru[?] 8/VII uppkastad på stranden
130 Sorvitseuru[?] 8/VII på Salix-buskar

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet