n19-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

151 Lappgården nära gränsen 13/VII på myr.
152 Lappgården nära gränsen 13/VII på tallmo
153 Lappgården nära gränsen 13/VII på Kenttä
154 Lappgården nära gränsen 13/VII torkadt kött.
155 Lutto 12/VII myr.
156 Lutto 14/VII ca 1 mil nedanf. gränsen, sandig strand.
157 Lutto 14/VII på Salix
158 Lutto vid gränsen 14/VII barrskog
159 Lutto mellan gränsen och Suomu 14/VII vid elfven
160 Lutto 14/VII om aftonen bland Salices vid elfven

[ei sivunumeroa]

161 Lutto vid gränsen 14/VII på buskar
162 Lutto vid gränsen 14/VII under stenar vid strand
163 Lutto vid gränsen 14/VII i vattens. i lövskog
164 Suomunsuu 14/VII på Carex vid stranden
165 Mellan Suomu och Kattoj. 15/VII flygande i barrskog
166 Mellan Suomu och Kattoj. 15/VII under stenar vid elfstrand
167 Mellan Suomu och Kattoj. 15/VII på buskar
168 Kattojärvi 15/VII på myr
169 Kattojärvi 15/VII vid sjön
170 Kattojärvi 15/VII i kärrvatten

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet