n19-021.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

352 Lutto 23/VIII i sjö med dyig botten
353 Lutto 23/VIII källdrag med Hypna
354 Lutto 23/VIII vid bäckstrand på gräs och buskar
355 Lutto 23/VIII gungfly.
356 Lutto 23/VIII under löf och mossa vid bäck
357 Lutto 23/VIII under löf och mossa vid källa
358 Lutto 23/VIII under ljung på en vaara
359 Lutto 23/VIII i svampar.
360 Lutto 24/VIII i elfven
361 Lutto 24/VIII i grund skogssjö

[ei sivunumeroa]

362 Lutto 24/VIII på gräs och buskar
363 Lutto 24/VIII under löf och mossa
364 Lutto 24/VIII i spillning
365 Lutto 25/VIII flygande.
366 Lutto 26/VIII flygande vid stranden
367 Lutto 26/VIII på ljunghed.
368 Lutto 26/VIII På Salix och B. nana
369 Lutto 26/VIII på Emp. på flygsandfält
370 Lutto 26/VIII under löf
371 Lutto 26/VIII på myrmarker

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet