n19-027.JPG

Page image: 
Notebook number: 
19
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]
60
2 60
50
1- 25
60
10
1
40 2-
20 3-
[viiva] [viiva]
2.75 [pystyviiva] 8 5
24[?] 34
36[?]

[ei sivunumeroa]

bärare -80
Ischvosch. 2-
Zool.tr. 7 70
Zool.tr. 14-50 25 [pystyviiva, josta lähtee vaakaviiva]
[viiva]
24:30 [Tälle riville ulottuva osa merkinnöistä ruksattu yli.]
Cassex[?] 1.40 af Montell]
4 biljetter. 68.40
öfvervikt 26:-
af Montell 17.10
af Granit 1.50
tagekring[?] 2-
3 isvosch[?] J rst [?] 3
Öfvervikt 26 v däraf af Meret[?] 1 v.
Hotellr. i Arch. af Munsterhj. 3.12
Blumenth. 3.12
2 Granit 6.24
[viiva]
12.48
Maten på ångb. gaf åt Granit 1 v.
Resan från Padun 3.50

Kirjautuminen

Kielet