n198-019.JPG

Notebook number: 
198
Notebook pages: 
232

[s] 232

7700 Cerylon
7701-7702 Octotemnus glabriculus Gyll.
7703 Ennearthron affine Gyll.
7704 Cis micans F.
7705 Cis hispidus Payk.

Sållning av trädsvamp på granstubbe.

7706 Epuraea variegata Hbst
7707-7708 Gyrophaena boleti L.

Ur kläckningslåda med rönnstammar.

7709 Mycetochara flavipes F.
7710 Agrilus mendax Mannh.

På Barbaraea vulgaris.

7711 Psylliodes napi F.

Flytande i ett dike.

7712 Prasocuris phellandrii L.

Krypande på en ca 100-årig ekstam.

7713 Ennearthron cornutum Gyll.

HELSINGFORS, HÖGHOLMEN

28 maj 1936 Sållning på avstjälpningsplatsen.
Se nr 7529-7594. (Samma sållning)

7714 Trox scaber L.

HELSINGFORS

5 juni 1936 Ur kläckningslåda med bitar av
en damejeanne-korg.

7715 Leptidea brevipennis Muls.

Kirjautuminen

Kielet